Skip to main content

Hoe veilig is
Beverwijk?

WIJK AAN ZEE

Wijk aan Zee is een echt dorp met een sterke sociale cohesie en saamhorigheid. Bewoners geven hoge scores aan: prettig met elkaar omgaan, zicht thuis voelen, veel contact met de buurt, tevreden over de samenstelling.

Ze geven de leefbaarheid een 7,7, dat is hoger dan het gemeentelijk gemiddelde. De veiligheidsbeleving is met 7,5. Samen met het Noordwestelijk Tuinbouwgebied is dit de hoogste score in heel Beverwijk.

Wijk aan Zee ligt naast Tata Steel waar op het terrein wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Ook het strand met meerder strandpaviljoens brengt samen met de aanwezigheid van Tata Steel specifieke veiligheidsrisico’s met zich mee. In het dorp is ook het revalidatie centrum Heliomare gelegen, dat een kwetsbare doelgroep heeft.

UITLEG NODIG OVER DE KAART?

WAT ZIEN WE IN DE WIJK?

Het aantal politieregistraties in 2021 is gestegen naar 117, met name vermogensdelicten, vernielingen en fraude. Er is in het dorp ook een grote inzet vanuit handhaving: 272 acties in 2021, voornamelijk op lichte verkeersovertredingen.

Qua overlast scoort het dorp gemiddeld: 64% van de inwoners ervaart overlast. Het meest genoemd zijn: parkeerproblemen, te hard rijden en agressief gedrag.

Qua veiligheid leefbaarheid en sociale cohesie laat Wijk aan Zee de hoogste cijfers zien. Ook het veiligheidsgevoel scoort het meest positief in de stad.

Problemen die men aangepakt wil zien is voornamelijk het verkeerd parkeren.

BEKIJK OOK HET WIJKPROFIEL

GEVOEL VAN VEILIGHEID IN 2021

Rapportcijfer veiligheid

7,5

Rapportcijfer leefbaarheid

7,7

Veiligheidsgevoel: ‘voelt zich wel eens onveilig’

9,9%

CRIMINALITEIT

Registraties politie in 2022 (Top 3)

16

ongevallen (weg)

14

meldingen van horizontale fraude*

13

meldingen diefstal brom-, snor-, fietsen

MELDINGEN IN FIXI IN 2022 (TOP 3)

50

caravans/campers/aanhangers/vouwwagens

46

parkeeroverlast (gevaar/hinder)

14

betaald parkeren/blauwe zone

Meldingen Handhaving in 2022 (Top 3)

304

ov Mulder stilstaand verkeer

29

parkeren zonder vergunning

11

rijdend verkeer

BELEVING OVERLAST IN 2021

64,8%

van de inwoners ervaart veel overlast in deze wijk

Verloedering

73,4%

van de inwoners ervaart overlast van hondenpoep

80,3% in 2019

61,8%

van de inwoners ervaart overlast van rommel op straat

59,8% in 2019

28,1%

van de inwoners ervaart overlast van vernieling van straatmeubilair

22,7% in 2019

Verkeersoverlast

74,9%

van de inwoners ervaart overlast van parkeerproblemen

83,3% in 2019

63,2%

van de inwoners ervaart overlast van te hard rijden

81,1% in 2019

31,4%

van de inwoners ervaart overlast van agressief gedrag

31,6% in 2019

Sociale overlast

36,7%

van de inwoners ervaart overlast van dronken mensen op straat

26,4%

van de inwoners ervaart overlast van rondhangende jongeren

22,7%

van de inwoners ervaart drugsoverlast

Welke prioriteiten?

Buurtproblemen als eerste aanpakken fysiek

28,8%

van de inwoners wil overlast van parkeerproblemen aanpakken

14,1%

van de inwoners wil overlast van te hard rijden aanpakken

5,6%

van de inwoners wil overlast van hondenpoep aanpakken

Buurtproblemen als eerste aanpakken sociaal

3,7%

van de inwoners wil geluidsoverlast aanpakken

1,3%

van de inwoners wil overlast van verwarde personen aanpakken

0,9%

van de inwoners wil overlast van drugshandel aanpakken

Sociale cohesie

7,1

Rapportcijfer sociale cohesie

13,4%

van de mensen geeft aan elkaar nauwelijks te kennen

84%

vindt dat mensen op een prettige manier met elkaar om gaan

76,3%

voelt zich thuis in de buurt

71,4%

heeft veel contact met de buurt

71,5%

is tevreden over de samenstelling van de buurt

Heel beverwijk ligt in een omgeving met relatief veel bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, maar Wijk aan Zee ondervindt daarvan de meeste overlast. Meer nog dan veiligheidsrisico’s vormen de gezondheidsrisico’s door de uitstoot van Tata Steel een voortdurende bron van maatschappelijke ongerustheid en vragen bij bewoners.