Skip to main content

Hoe veilig is
Beverwijk?

BROEKPOLDER

De Broekpolder is een relatief nieuwe woonwijk met veel jonge gezinnen. De registratie bij politie van 2022 zijn ten opzichte van 2021 na genoeg hetzelfde.
Meldingen in Fixi zijn sterk gestegen ten opzichte van de meldingen in 2021. Dit heeft te maken met de hogere meldingsbereidheid van inwoners, wat ook de bedoeling was.

UITLEG NODIG OVER DE KAART?

WAT ZIEN WE IN DE WIJK?

Deze wijk scoort onder het gemiddelde van de staat waar het gaat om registraties bij politie. Constateringen door handhaving zijn nagenoeg hetzelfde gebleven.

Op Veiligheid en leefbaarheid geven inwoners hun wijk een hoger cijfer dan gemiddeld in Beverwijk: respectievelijk een 7,2 en een 7,6.

GEVOEL VAN VEILIGHEID IN 2021

Het CBS meet de Broekpolder niet apart, maar als onderdeel van de wijk De Pijp en Wijkerbroek. Het aantal inwoners dat zich wel een onveilig voelt in de buurt is iets gestegen naar 20,85% ten opzicht van 17,8% in 2019.

CRIMINALITEIT

Registraties politie in 2022 (Top 3)

20

gevallen van horizontale fraude *

10

Ongevallen (weg)

10

Mishandeling

Top 3 – 2021

1. 36 Horizontale fraude
2. 15 diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
3. 12 cybercrime

Top 3 – 2020

1. 43 gevallen van Horizontale fraude
2. 11 gevallen bedreigingen
3. 9 vernielingen cq. zaakbeschadiging

Top 3 – 2019

1.  26 gevallen van horizontale fraude *
2.  15 ongevallen op de weg
3.  8 vernielingen

MELDINGEN FIXI 2022 (TOP 3)

46

Parkeeroverlast(gevaar/hinder

37

Caravans/campers/aanhangers/vouwwagens

23

Langdurig geparkeerde voertuigen

Meldingen Handhaving in 2022 (Top 3)

43

Stilstaand verkeer

2

Te lange/hoge voertuigen

1

Reclamevoertuigen

* Horizontale fraude gaat over fraude die gericht is tegen burgers, bedrijven en financiële instellingen. Denk hierbij aan fraude met handel (bijv. marktplaatsfraude) betaalproducten (skimming en fishing), identiteitsfraude etc.

BELEVING OVERLAST IN 2021

Het CBS meet de Broekpolder niet apart, maar als onderdeel van de wijk De Pijp en Wijkerbroek. In 2021 heeft 53,5% van de bewoners overlast ervaren dit is iets meer dan in 2019 (50%)