Skip to main content

Hoe veilig is
Beverwijk?

MEERESTEIN

Meerestein is een relatief oudere wijk met zowel hoogbouw (sociale huur) als laagbouw. Scoort relatief hoog wat betreft registraties bij politie, dit aantal is gelijk aan 2021. De leefbaarheid woonbuurt scoort gelijk met het gemiddelde van de stad, met een kleine verslechtering ten opzicht van de vorige meting. De veiligheid laat volgens de meeting een verbetering zien.

UITLEG NODIG OVER DE KAART?

WAT ZIEN WE IN DE WIJK?

De respons op de flitspeiling is hoog. Dit zegt iets over de betrokkenheid van inwoners. We zien een afname in overlast door te hardrijden en parkeerproblemen. We zien een afname in overlast door rondhangende jongeren en drugsgebruik is gelijk gebleven. Als het op handhaven aankomt, vinden de inwoners van Meerestein vooral inzet op jeugdoverlast belangrijk.

De score van 5,9 op sociale cohesie is een verbetering op 2019. Opvallend is dat meer mensen ten opzichte van 2019 aangeven in een gezellig buurt te wonen.

BEKIJK OOK HET WIJKPROFIEL

GEVOEL VAN VEILIGHEID IN 2021

Rapportcijfer veiligheid

6,7

Rapportcijfer leefbaarheid

7,2

Veiligheidsgevoel: ‘voelt zich wel eens onveilig’

29,2%

CRIMINALITEIT

Registraties politie in 2022 (Top 3)

35

vernieling van horizontale fraude

33

gevallen van vernieling c.q. zaakbeschadiging

28

diefstal van brom-, snor-, fietsen

Top 3 – 2021

1.  37 vernieling c.q. zaakbeschadiging
2.  36 gevallen van horizontale fraude
3. 25 ongevallen op de weg

Top 3 – 2020

1.  39 vernieling c.q. zaakbeschadiging
2.  34 gevallen van horizontale fraude
3.  30 ongevallen op de weg

MELDINGEN FIXI 2022 (TOP 3)

76

meldingen parkeeroverlast

51

(brom)fietswrakken en wees (brom)fietsen

29

caravans/campers/aanhangers/vouwwagens

Meldingen Handhaving in 2022 (Top 3)

76

ov Mulder stilstaand verkeer

2

openbare dronkenschap

1

(brom-)fiets rijdend verkeer

BELEVING OVERLAST IN 2021

55,8%

van de inwoners ervaart veel overlast in deze wijk

Verloedering

77,6%

van de inwoners ervaart overlast door rommel op straat in de buurt

72,6% in 2019

73,9%

van de inwoners ervaart overlast door vervuiling van hondenpoep in de buurt

64,5% in 2019

45,2%

van de inwoners ervaart overlast door vernieling straatmeubilair in de buurt

45,3% in 2019

Verkeersoverlast

61,3%

van de inwoners ervaart overlast door personen die te hard rijden in de buurt

44,6% in 2019

56,3%

van de inwoners ervaart overlast door parkeerproblemen in de buurt

59,4% in 2019

38,5%

van de inwoners ervaart overlast door agressief gedrag in de buurt

,44,6% in 2019

Sociale overlast

56,9%

van de inwoners ervaart overlast door rondhangende jongeren in de buurt

63,1% in 2017

40,9%

van de inwoners ervaart overlast door drugsgebruik en -handel in de buurt

38,1% in 2019

25,1%

van de inwoners ervaart overlast door buurtbewoners in de buurt

37,2% in 2019

Welke prioriteiten?

Buurtproblemen als eerste aanpakken fysiek

17%

Van de inwoners wil parkeerproblemen aanpakken in de buurt

16,7%

Van de inwoners wil rommel op straat aanpakken in de buurt

12,2%

Van de inwoners wil personen die te hard rijden aanpakken in de buurt

Buurtproblemen als eerste aanpakken sociaal

10,2%

Van de inwoners wil rondhangende jongeren aanpakken in de buurt

7,2%

Van de inwoners wil personen die drugsoverlast  veroorzaken aanpakken in de buurt

2,6%

Van de inwoners wil lastigvallen van mensen aanpakken in de buurt

Sociale cohesie

5,9

Rapportcijfer sociale cohesie

31,5%

van de mensen geeft aan elkaar nauwelijks te kennen

68,4%

vindt dat mensen op een prettige manier met elkaar om gaan

48,3%

woont in een gezellige buurt

56,9%

voelt zich thuis in de buurt

39,7%

heeft veel contact met de buurt

60,5%

is tevreden over de samenstelling van de buurt