Skip to main content

Hoe veilig is
Beverwijk?

DE PIJP EN WIJKERBROEK

De Pijp heeft als bedrijventerrein te maken met specifieke aspecten als het gaat om veiligheid. De haven grenst aan het Noordzeekanaal en bij diverse bedrijven wordt gewerkt met brandbare, giftige en/of explosieve stoffen. De Beverwijkse Bazaar is bovendien een belangrijke trekpleister. Op een weekenddag kunnen daar wel 25.000 mensen op afkomen. Dat brengt economische bedrijvigheid, maar ook veiligheidsrisico’s met zich mee.

UITLEG NODIG OVER DE KAART?

WAT ZIEN WE IN DE WIJK?

Deze wijk scoort relatief hoog op het aantal registraties bij politie. We zien een toename van registraties ten opzichte van 2021.

Het CBS meet de Pijp en Wijkerbroek niet apart, maar samen met de Broekpolder. Reden hiervoor is het geringe aantal bewoners in dit gebied, voor een betrouwbare meeting.

BEKIJK OOK HET WIJKPROFIEL

GEVOEL VAN VEILIGHEID IN 2021

Rapportcijfer veiligheid

7,2

Rapportcijfer leefbaarheid

7,7

Veiligheidsgevoel: ‘voelt zich wel eens onveilig’

17,8%

CRIMINALITEIT

Registraties politie in 2022 (Top 3)

39

ongevallen (weg)

35

mishandeling

33

overige vermogensdelicten

Top 3 – 2021

1.43 gevallen van vermogensdelicten*
2.35 ongevallen op de weg
3.34 gevallen van rijden onder invloed

Top 3 – 2020

1.46 gevallen van vermogensdelicten*
2.45 ongevallen op de weg
3.14 gevallen van rijden onder invloed

MELDINGEN FIXI 2022 (TOP 3)

9

jeugdoverlast

9

parkeeroverlast

8

parkeren (brom)fietsenwrakken en wees(brom)fietsen

Meldingen Handhaving in 2022 (Top 3)

601

ov Mulder stilstaand verkeer

276

betaald parkeren

11

rijdend verkeer

* Vermogensdelicten zijn delicten zoals woninginbraken, zakkenrollerij en diefstallen uit auto’s en vaartuigen. Daarnaast zijn er nog de overige eenvoudige diefstallen. Dit zijn diefstallen die bijvoorbeeld tijdens een verjaardagsfeestje plaatsvinden.

BELEVING OVERLAST IN 2021

Het CBS meet De Pijp en Wijkerbroek niet apart, maar samen met de Broekpolder. In 2021 heeft 53,5% van de bewoners overlast ervaren dit is iets meer dan in 2019 (50%)

53%

van de inwoners ervaart veel overlast in deze wijk

Verloedering

74,7%

van de inwoners ervaart overlast door hondenpoep in de buurt

72,2% in 2019

66,8%

van de inwoners ervaart overlast door rommel op straat in de buurt

60,7% in 2019

34,9%

van de inwoners ervaart overlast door vernieling straatmeubilair in de buurt

20,3% in 2019

Verkeersoverlast

66%

van de inwoners ervaart overlast door personen die te hard rijden in de buurt

75,3% in 2019

54,8%

van de inwoners ervaart overlast door parkeerproblemen in de buurt

74,2% in 2019

31,9%

van de inwoners ervaart overlast door agressief gedrag in de buurt

25,9% in 2019

Sociale overlast

47,3%

van de inwoners ervaart overlast van rondhangende jongeren in de buurt

63,1% in 2019

33%

van de inwoners ervaart overlast door buurtbewoners in de buurt

40,9% in 2019

31,9%

van de inwoners ervaart overlast door drugsgebruik in de buurt

38,1% in 2019

Welke prioriteiten geven buurtbewoners aan?

Welke fysieke buurtproblemen willen bewoners als eerste aanpakken?

21,1%

van de inwoners wil parkeerproblemen aanpakken in de buurt

14% in 2019

20,7%

van de inwoners wil hondenpoep aanpakken in de buurt

15,5% in 2019

16,7%

van de inwoners wil te hard rijden aanpakken in de buurt

15% in 2019

Welke sociale problemen willen bewoners als eerste aanpakken?

6%

van de inwoners wil overlast rondhangende personen aanpakken in de buurt

4,1%

Van de inwoners wil overlast van buurtbewoners aanpakken in de buurt

3,5%

van de inwoners wil overlast van lastigvallen door mensen aanpakken in de buurt

Sociale cohesie

70,3%

voelt zich thuis in de buurt

34,9%

heeft veel contact met de buurt

71,2%

is tevreden over de samenstelling van de buurt

De Haven en de Beverwijkse Bazaar zijn kwetsbare (toeristische) locaties voor ondermijnende criminaliteit. Voor de Pijp is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gerealiseerd. Wat betreft de Bazaar is ingezet op integrale samenwerking en controle.