Skip to main content

Hoe veilig is
Beverwijk?

ORANJEBUURT

In de Oranjebuurt is van oorsprong een relatief oude buurt, waarvan een deel door middel van stadsontwikkeling is vervangen door nieuwbouw. Zowel gestapeld als geschakelde eengezinswoningen. Naast gelegen is een winkelgebied met meerdere grote winkelketens. (Marlo terrein) er het gemiddelde van Beverwijk. De inzet vanuit handhaving ligt onder het gemiddelde. Het aantal politie registraties is in 2022 gestegen ten opzichte van 2021, maar scoort nog onder het gemiddelde van de stad.

De fysieke overlast is ten opzicht van 2019 toegenomen. Inwoners ervaren meer overlast van hondenpoep, rommel op straat en parkeren. Overlast door buurtbewoners is toegenomen.

UITLEG NODIG OVER DE KAART?
We zien en stijging van het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt: van 16,4% in 2019 naar 25,1% in 2021.

WAT ZIEN WE IN DE WIJK?

De inwoners geven de leefbaarheid een nagenoeg vergelijkbaar cijfer als het gemiddelde van de stad. De veiligheid woonbuurt scoort iets lager. De sociale cohesie scoort lager dan het gemiddelde van de stad. Wel vinden veel mensen dat ze in een gezellige buurt wonen en voelen zich er thuis. Het ervaren van overlast is gestegen van 56% naar 61,6%. Buurtproblemen die men als eerste wil aanpakken zijn parkeerproblemen, hondenpoep en te hard rijden.

BEKIJK OOK HET WIJKPROFIEL

GEVOEL VAN VEILIGHEID IN 2021

Rapportcijfer veiligheid

6,7

Rapportcijfer leefbaarheid

7

van de wijkbewoners ‘voelt zich wel eens onveilig’

25,1%

16,4% in 2019

CRIMINALITEIT

Registraties politie in 2022 (Top 3)

24

diefstal van brom-, snor-, fietsen

20

ongevallen (weg)

16

meldingen winkeldiefstal

Top 3 – 2021

1.  15 meldingen winkeldiefstal
2.  12 ongevallen weg
3.  12 meldingen vernieling c.q. zaakbeschadiging

Top 3 – 2020

1.  19 aangiftes van winkeldiefstal
2.  16 gevallen van vernieling cq. zaakbeschadiging
3.  15 ongevallen op de weg

Meldingen FIXI in 2022 (Top 3)

58

parkeeroverlast (gevaar/hinder)

20

stank/geluidsoverlast

13

caravans/campers/aanhangers/vouwwagens

Meldingen Handhaving in 2022 (Top 3)

53

ov Mulder stilstaand verkeer

11

rijdend verkeer

4

overige ge-verboden

* Horizontale fraude gaat over fraude die gericht is tegen burgers, bedrijven en financiële instellingen. Denk hierbij aan fraude met handel (bijv. marktplaatsfraude) betaalproducten (skimming en fishing), identiteitsfraude etc.

BELEVING OVERLAST IN 2021

61,6%

van de inwoners ervaart veel overlast in deze wijk

65% in 2019

Verloedering

81,8%

van de inwoners ervaart overlast van hondenpoep in de buurt

72,4% in 2019

77,6%

van de inwoners ervaart overlast van rommel op straat in de buurt

68,1% in 2019

43,6%

van de inwoners ervaart overlast van vernield straatmeubilair in de buurt

Verkeersoverlast

68,6%

van de inwoners ervaart overlast van personen die te hard rijden in de buurt

57,4%

van de inwoners ervaart overlast van parkeerproblemen in de buurt

35,7%

van de inwoners ervaart overlast van agressief gedrag in de buurt

Sociale overlast

36,6%

van de inwoners ervaart overlast van rondhangende jongeren in de buurt

29,9%

van de inwoners ervaart overlast van buurtbewoners in de buurt

28%

Van de inwoners ervaart overlast van dronken mensen op straat in de buurt

Welke prioriteiten?

Buurtproblemen als eerste aanpakken fysiek

28,7%

van de inwoners wil overlast van parkeerproblemen aanpakken in de buurt

13,5% in 2019

17,7%

van de inwoners wil overlast van hondenpoep aanpakken in de buurt

11,8%

van de inwoners wil overlast van te hard rijden aanpakken in de buurt

16,7% in 2019

Buurtproblemen als eerste aanpakken sociaal

4,9%

van de inwoners wil geluidsoverlast aanpakken in de buurt

4,4%

van de inwoners wil drugsoverlast aanpakken in de buurt

3,7%

van de inwoners wil overlast van agressief verkeersgedrag aanpakken in de buurt

Sociale cohesie

5,3

Rapportcijfer sociale cohesie

41,2%

van de mensen geeft aan elkaar nauwelijks te kennen

59%

vindt dat mensen op een prettige manier met elkaar om gaan

44,5%

voelt zich thuis in de buurt

23%

heeft veel contact met de buurt

43,5%

is tevreden over de samenstelling van de buurt