Skip to main content

Hoe veilig is
Beverwijk?

VONDELKWARTIER

Het vondelkwartier is een rustige wijk met veel vrijstaande woningen. Veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie scoren hoog. Het veiligheidsgevoel in de eigen buurt is sterk verbeterd, maar het ervaren van overlast is gestegen en scoort hoger dan het gemiddelde van de stad.
Het gaat vooral om overlast van parkeren, hondenpoep en rommel op straat. Ook te hard rijden scoort hoog, al laat dit een verbetering zien ten opzichte van de voorgaande meeting. Ook ervaart men overlast door drugsgebruik, agressie en dronken mensen op straat.

UITLEG NODIG OVER DE KAART?

WAT ZIEN WE IN DE WIJK?

Het aantal politieregistraties ligt onder het gemiddelde van Beverwijk. Het aantal politieregistraties is iets gestegen in vergelijking met 2021. De meldingen via fixi gaan voornamelijk over parkeeroverlast

De sociale cohesie scoort goed en ruim boven het gemiddelde van de stad. Op alle onderdelen laat de meeting van 2021 een sterke verbetering zien ten opzichte van 2019. Alleen ‘Ik voel met thuis’ is gedaald, maar ligt nog altijd ver boven het gemiddelde.

In het Vondelkwartier wil men vooral handhaving op parkeren, te hard rijden in de buurt en hondenpoep. Voor de aanpak van sociale buurtproblemen is de focus op drugsoverlast, stankoverlast en geluidsoverlast.

BEKIJK OOK HET WIJKPROFIEL

GEVOEL VAN VEILIGHEID IN 2021

Rapportcijfer veiligheid

7,2

Rapportcijfer leefbaarheid

7,7

geeft veiligheidsgevoel: ‘voelt zich wel eens onveilig’

15,8%

20,9% in 2020

CRIMINALITEIT

Registraties politie in 2022 (Top 3)

34

ongevallen op de weg

20

gevallen van horizontale fraude *

17

diefstal van brom-, snor-, fietsen

Top 3 – 2021

1.  22 ongevallen op de weg
2. 22 gevallen van vernielingc.q. zaakbeschadiging
3.  22 gevallen van horizontale fraude *10 gevallen van vernielingc.q. zaakbeschadiging

Top 3 – 2020

1.  20 ongevallen op de weg
2. 18 gevallen van horizontale fraude *
3.  10 gevallen van vernielingc.q. zaakbeschadiging

MELDINGEN FIXI IN 2022 (TOP3)

119

Meldingen parkeeroverlast

34

caravans/campers/aanhangers/vouwwagens

32

meldingen jeugdoverlast

Meldingen Handhaving in 2022 (Top 3)

238

ov Mulder stilstaand verkeer

45

blauwe zone

23

betaald parkeren

* Horizontale fraude gaat over fraude die gericht is tegen burgers, bedrijven en financiële instellingen. Denk hierbij aan fraude met handel (bijv. marktplaatsfraude) betaalproducten (skimming en fishing), identiteitsfraude etc.

BELEVING OVERLAST IN 2021

64,2%

van de inwoners ervaart veel overlast in deze wijk

60& in 2019

Verloedering

80,3%

van de inwoners ervaart overlast van hondenpoep in de buurt

75,2% in 2019

65,7%

van de inwoners ervaart overlast van rommel op straat in de buurt

54,8% in 2019

29,9%

Van de inwoners ervaart overlast van vernieling straatmeubilair in de buurt

Verkeersoverlast

83,5%

van de inwoners ervaart overlast van parkeerproblemen in de buurt

72,6% in 2019

74,9%

van de inwoners ervaart overlast van te hard rijden in de buurt

81,4% in 2019

43,4%

van de inwoners ervaart overlast van agressief gedrag in de buurt

43,2% in 2019

Sociale overlast

42,4%

van de inwoners ervaart overlast van drugsgebruik in de buurt

46,4% in 2019

33,2%

van de inwoners ervaart overlast van dronken mensen op straat in de buurt

25,3% in 2019

27%

van de inwoners ervaart overlast van rondhangende jongeren in de buurt

37% in 2019

Welke prioriteiten?

Buurtproblemen als eerste aanpakken fysiek

31,1%

van de inwoners wil overlast van parkeren aanpakken in de buurt

24,6%

van de inwoners wil overlast van te hard rijden aanpakken in de buurt

11%

van de inwoners wil overlast van hondenpoep aanpakken in de buurt

Buurtproblemen als eerste aanpakken sociaal

6,9%

van de inwoners wil drugsoverlast aanpakken in de buurt

3,7%

van de inwoners wil stankoverlast aanpakken in de buurt

3,3%

van de inwoners wil geluidsoverlast aanpakken in de buurt

Sociale cohesie

6,7

Rapportcijfer sociale cohesie

6,2% in 2019

16,1%

van de mensen geeft aan elkaar nauwelijks te kennen

25,9% in 2019

82,3%

vindt dat mensen op een prettige manier met elkaar om gaan

74,7% in 2019

65,3%

voelt zich thuis in de buurt

39%

heeft veel contact met de buurt

74,2%

is tevreden over de samenstelling van de buurt