Skip to main content

Hoe veilig is
Beverwijk?

WARANDE

De Warande kent een bovengemiddelde sociale cohesie. Inwoners hoge scores aan: ‘wonen in een gezellige buurt’, ‘prettig met elkaar omgaan’ en ‘veel contact met de buurt’. Ze ervaren weinig tot geen sociale overlast en zijn te spreken over de fysieke kwaliteit van de leefomgeving. Op veiligheid en leefbaarheid laat deze wijk een zeer positieve score zien, boven het gemiddelde van de stad. Dat geldt ook voor de sociale cohesie.

UITLEG NODIG OVER DE KAART?

WAT ZIEN WE IN DE WIJK?

Het aantal politieregistraties ligt ver onder het gemiddelde van de stad. Meldingen in Fixi is toegenomen en gaan voornamelijk over parkeeroverlast. Opvallend is dat ervaren van ‘veel overlast’ is toegenomen, dit komt voornamelijk door fysieke overlast van: Hondenpoep, te hard rijden, parkeerproblemen en rommel op straat.

Het onveiligheidsgevoel is vrijwel gelijk gebleven in deze wijk en scoort nog steeds onder het gemiddelde van de stad.

BEKIJK OOK HET WIJKPROFIEL

GEVOEL VAN VEILIGHEID IN 2021

Rapportcijfer veiligheid

7,4

Rapportcijfer leefbaarheid

7,8

geeft het veiligheidsgevoel: ‘voelt zich wel eens onveilig’

17,3%

17,4% in 2019

CRIMINALITEIT

Registraties politie in 2022 (Top 3)

10

meldingen van diefstal/inbraak woning

8

ongevallen op de weg

5

meldingen van horizontale fraude**

Top 3 – 2021

1. 7 gevallen van horizontale fraude **
2. 6 ongevallen op de weg
3.  6 rijden onder invloed

Top 3 – 2020

1. 13 gevallen van horizontale fraude **
2. 9 aangiftes van diefstal/ inbraak woning
3.  6 vermogensdelicten

MELDINGEN FIXI IN 2022 (TOP 3)

37

parkeeroverlast (gevaar/hinder)

11

caravans/campers/aanhangers/vouwwagens

7

jeugdoverlast

Meldingen Handhaving in 2022 (Top 3)

14

ov Mulder stilstaand verkeer

4

rijdend verkeer

1

verkeerd gestalde (brom-)fietsen

* Vermogensdelicten zijn delicten zoals woninginbraken, zakkenrollerij en diefstallen uit auto’s en vaartuigen. Daarnaast zijn er nog de overige eenvoudige diefstallen. Dit zijn diefstallen die bijvoorbeeld tijdens een verjaardagsfeestje plaatsvinden.

** Horizontale fraude gaat over fraude die gericht is tegen burgers, bedrijven en financiële instellingen. Denk hierbij aan fraude met handel (bijv. marktplaatsfraude) betaalproducten (skimming en fishing), identiteitsfraude etc.

van de inwoners ervaart overlast door horeca

BELEVING OVERLAST IN 2021

53,2%

van de inwoners ervaart veel overlast in deze wijk

42% in 2019

Verloedering

74,4%

van de inwoners ervaart overlast van hondenpoep in de buurt

63,1%

van de inwoners ervaart overlast van rommel op straat in de buurt

27,7%

van de inwoners ervaart overlast van vernieling straatmeubilair in de buurt

Verkeersoverlast

65,5%

van de inwoners ervaart overlast van te hard rijden in de buurt

66,8%

van de inwoners ervaart overlast van parkeerproblemen in de buurt

54% in 2019

29,7%

van de inwoners ervaart overlast van agressief gedrag in de buurt

28,3% in 2017

Sociale overlast

28,4%

van de inwoners ervaart overlast door buurtbewoners in de buurt

24,1%

van de inwoners ervaart overlast van rondhangende jongeren in de buurt

22,5%

van de inwoners ervaart overlast van drugshandel in de buurt

Welke prioriteiten?

Buurtproblemen als eerste aanpakken fysiek

30%

van de inwoners wil parkeerproblemen aanpakken in de buurt

14,8% in 2019

25,8%

van de inwoners wil overlast door te hard rijden aanpakken in de buurt

26,5% in 2019

7%

van de inwoners wil overlast van hondenpoep aanpakken in de buurt

9% in 2019

Buurtproblemen als eerste aanpakken sociaal

9,8%

van de inwoners wil geluidsoverlast aanpakken in de buurt

2,5%

van de inwoners wil overlast van drugshandel aanpakken in de buurt

1,4%

van de inwoners wil overlast van buurtbewoners aanpakken in de buurt

Sociale cohesie

6,9

Rapportcijfer sociale cohesie

19%

van de mensen geeft aan elkaar nauwelijks te kennen

89,1%

vindt dat mensen op een prettige manier met elkaar om gaan

66,2%

voelt zich thuis in de buurt

70,7% in 2019

43%

heeft veel contact met de buurt

31,1% in 2019

82,5%

is tevreden over de samenstelling van de buurt