Skip to main content

Hoe veilig is
Beverwijk?

NOORDWESTELIJK TUINBOUWGEBIED

Het noordwestelijk Tuinbouwgebied is een relatief rustige buurt met bovengemiddelde sociale cohesie, op alle vlaken: inwoners geven aan elkaar te kennen, zich tevreden te voelen over de bevolkingssamenstelling en zich thuis te voelen. Ze ervaren weinig tot geen sociale overlast, waarderen de fysieke kwaliteit van de woonomgeving en voelen zich bovengemiddeld veilig. Met rapportcijfer 7,9 scoort deze wijk het hoogst op het gebied van leefbaarheid. En ook op veiligheid geeft deze wijk het hoogste cijfer, een 7,5.

UITLEG NODIG OVER DE KAART?

WAT ZIEN WE IN DE WIJK?

Het noordwestelijk Tuinbouwgebied heeft een laag aantal politieregistraties. Het aantal registraties is in 2022 afgenomen en opzichte van de voorgaande jaren. De meest voorkomende delicten in 2022 waren horizontale fraude, ongevallen op de weg en diefstal/inbraak woning.

De wijk scoort zeer hoog waar het gaat om het veiligheidsgevoel en de cijfers die inwoners geven aan veiligheid en aan leefbaarheid. Inwoners ervaren ook minder overlast dan in de andere wijken van de stad. Opvallend is de wens van de inwoners om te handhaven op het verkeer in de stad, zoals parkeren en te hard rijden. Kijkend naar de cijfers en de beoordelingen van 2021 zien we veel positievere scores.

BEKIJK OOK HET WIJKPROFIEL

GEVOEL VAN VEILIGHEID IN 2021

Rapportcijfer veiligheid

7,5

Rapportcijfer leefbaarheid

7,9

Veiligheidsgevoel: ‘voelt zich wel eens onveilig’

9,7%

CRIMINALITEIT

Registraties politie in 2022 (Top 3)

12

meldingen van horizontale fraude*

11

ongevallen (weg)

9

meldingen van diefstal/inbraak woning

Top 3 – 2021

1. 22 ongevallen op de weg
2.  18 melding van horizontale fraude*
3.  11 meldingen van vernielingen c.q. zaakbeschadiging

Top 3 – 2020

1. 19 gevallen van horizontale fraude **
2.  16 ongevallen op de weg
3.  6 cybercrime

MELDINGEN FIXI IN 2022 (TOP 3)

27

parkeeroverlast (gevaar/hinder)

22

meldingen van vuurwerkoverlast

19

(brom)fietswrakken en wees(brom)fietsen

Meldingen Handhaving in 2022 (Top)

8

ov mulder stilstaand verkeer

1

rijdend verkeer

* Horizontale fraude gaat over fraude die gericht is tegen burgers, bedrijven en financiële instellingen. Denk hierbij aan fraude met handel (bijv. marktplaatsfraude) betaalproducten (skimming en fishing), identiteitsfraude etc.

BELEVING OVERLAST IN 2021

45,2%

van de inwoners ervaart veel overlast in deze wijk

41% in 2019

Verloedering

69,5%

van de inwoners ervaart overlast van hondenpoep in de buurt

47,9%

van de inwoners ervaart overlast van rommel op straat in de buurt

14,1%

van de inwoners ervaart overlast door vernieling straatmeubilair in de buurt

Verkeersoverlast

71,5%

van de inwoners ervaart overlast van personen die te hard rijden in de buurt

60,4%

van de inwoners ervaart overlast van parkeerproblemen in de buurt

25,9%

van de inwoners ervaart overlast van agressief gedrag in de buurt

Sociale overlast

15,6%

van de inwoners ervaart overlast van rondhangende jongeren in de buurt

13%

van de inwoners ervaart overlast van drugsgebruik en -handel in de buurt

7,3%

van de inwoners ervaart overlast van buurtbewoners in de buurt

Welke prioriteiten?

Buurtproblemen als eerste aanpakken fysiek

37,9%

van de inwoners wil overlast van parkeerproblemen aanpakken in de buurt

19,5%

van de inwoners wil overlast van te hard rijden aanpakken in de buurt

14,9%

van de inwoners wil overlast van hondenpoep aanpakken in de buurt

Buurtproblemen als eerste aanpakken sociaal

3%

van de inwoners wil overlast van rondhangende jongeren aanpakken in de buurt

2,4%

van de inwoners wil drugsoverlast aanpakken in de buurt

0,6%

van de inwoners wil overlast van agressief gedrag aanpakken in de buurt

Sociale cohesie

6,8

Rapportcijfer sociale cohesie

17,7%

van de mensen geeft aan elkaar nauwelijks te kennen

86,9%

vindt dat mensen op een prettige manier met elkaar om gaan

77,5% in 2019

75,1%

voelt zich thuis in de buurt

41,1%

heeft veel contact met de buurt

81,2%

is tevreden over de samenstelling van de buurt