Skip to main content

Hoe veilig is
Beverwijk?

CENTRUM

Het centrum van Beverwijk kenmerkt zich door bedrijvigheid en drukte. Dit brengt gezelligheid, maar soms ook overlast met zich mee. Het centrumgebied behoort tot de top 3 van meldingen bij politie en de inzet vanuit handhaving. In het centrum is het ervaren van overlast, in vergelijking tot alle andere wijken, het grootst (77,8%). Het aantal politieregistraties is hoog. Ten opzicht van 2021 laat het centrum in 2022 een stijging zien van het aantal politieregistraties. Het aantal sancties en waarschuwingen van handhaving is in 2022 eveneens gestegen.

UITLEG NODIG OVER DE KAART?

WAT ZIEN WE IN DE WIJK?

De top 3 van verloedering is hondenpoep, rommel op straat en vernieling van straatmeubilair. Qua verkeersoverlast ervaart men vooral parkeerproblemen, te hard rijden (afname ten opzichte van vorige meeting) en agressie. Te hard rijden laat wel een verbetering zien. Sociale overlast is dronken mensen op straat (toename ten opzichte van vorige meeting), drugsoverlast en rondhangende jongeren.

Veel mensen hebben gereageerd op de flitspeiling. Zaken waar inwoners zich vooral zorgen over maken zijn drugs, coffeeshops, avondwinkels en te hard rijden.

Wat ook opvalt is dat de sociale cohesie een relatief positieve score heeft. Deze is wel wat gedaald van 5,9 (2019) naar een 5,7 (2021), en is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde van de stad.

Het veiligheidsgevoel scoort iets lager dan het gemiddelde in de stad, deze is namelijk 24,3%. Verder is de wens tot handhaving op overlast buurtbewoners en alcohol- en drugsoverlast opvallend. Inwoners beoordelen de leefbaarheid en veiligheid van de eigenbuurt hetzelfde als gemiddeld in Beverwijk (respectievelijk: een 6,8 en 6,6).

BEKIJK OOK HET WIJKPROFIEL

GEVOEL VAN VEILIGHEID IN 2021

Rapportcijfer veiligheid

6,6

Rapportcijfer leefbaarheid

6,8

Veiligheidsgevoel: ‘voelt zich wel eens onveilig’

24,3%

CRIMINALITEIT

Registraties politie in 2022 (Top 3)

84

Diefstal van brom-, snor-, fietsen

61

Vernielingen c.q. zaakbeschadigingen

54

Ongevallen (weg)

Top 3 – 2021

1.  48 diefstal van brom-, snor-, fietsen
2.  38 Ongevallen (weg)
3.  37 Horizontale fraude

Top 3 – 2020

1.  56 vernieling cq. Zaakbeschadiging
2.  56 horizontale fraude
3.  42 diefstal van brom-, snor-, fietsen

MELDINGEN FIXI IN 2022 (TOP 3)

240

Parkeeroverlast (gevaar/hinder)

74

(brom)fietsenwrakken en wees(brom)fietsen

52

jeugdoverlast

Meldingen Handhaving in 2022 (TOP 3)

771

Wet mulder, Stilstaand verkeer

237

Betaald parkeren

85

Rijdend verkeer

BELEVING OVERLAST IN 2021

77,8%

van de inwoners ervaart veel overlast in deze wijk

Verloedering

79,9%

van de inwoners ervaart overlast door rommel op straat

79,6%

van de inwoners ervaart overlast door hondenpoep op straat

36,5%

Van de inwoners ervaart overlast door vernieling van straatmeubilair

Verkeersoverlast

80,1%

van de inwoners ervaart overlast door parkeerproblemen in de buurt

73,1% in 2019

76%

van de inwoners ervaart overlast van personen die te hard rijden in de buurt

83,5% in 2019

57,7%

van de inwoners ervaart overlast door agressie in het verkeer in de buurt

47,3% in 2019

Sociale overlast

52,3%

van de inwoners ervaart overlast door dronken mensen in de buurt

44,7%

van de inwoners ervaart overlast door drugsgebruik van personen in de buurt

44,4%

van de inwoners ervaart overlast door rondhangende jongeren in de buurt

Welke prioriteiten geven buurtbewoners aan?

Welke fysieke buurtproblemen willen bewoners als eerste aanpakken?

33,5%

van de inwoners wil de parkeerproblemen aanpakken

17,7%

van de inwoners wil te hard rijden aanpakken

12,3%

Van de inwoners wil rommel op straat aanpakken

Welke sociale buurtproblemen willen bewoners als eerst aanpakken?

4,1%

Van de inwoners wil overlast van buurtbewoners in de buurt aanpakken

3,2%

Van de inwoners wil drugsgebruik in de buurt aanpakken

3,1%

Van de inwoners wil stankoverlast aanpakken in de buurt

Sociale cohesie

5,7

Rapportcijfer sociale cohesie

39%

van de mensen geeft aan elkaar nauwelijks te kennen

34,3%

vindt dat mensen op een prettige manier met elkaar om gaan

47,9%

voelt zich thuis in de buurt

30,3%

heeft veel contact met de buurt

64,8%

is tevreden over de samenstelling van de buurt

Gebiedsgerichte aanpak
In het centrumgebied hebben wij een gebiedsgerichte aanpak. Dit houdt in dat we extra aandacht hebben voor de vraagstukken die spelen. Zo hebben wij het centrumgebied cameratoezicht, zichtbaar toezicht en handhaving en voeren wij extra controles en sanctionerende acties uit. Daarnaast houden wij nauw contact met inwoners en ondernemers. Zo kunnen we met elkaar werken aan een leefbaar en toegankelijk centrum.