Skip to main content

Hoe veilig is
Beverwijk?

KUENENKWARTIER

Deze wijk kenmerkt zich door nieuwe koopwoningen en een relatief groot aantal sociale huurwoningen. Wel zien we in het Kuenenkwartier een toename in het aantal meldingen bij politie: 97 in 2022 (2021: 69). De meldingen zijn met name op het gebied stilstaand verkeer.

UITLEG NODIG OVER DE KAART?
De belangrijkste fysieke problemen zijn te hard rijden en parkeerproblemen. Op het gebied van sociale overlast gaat het om rondhangende jongeren, drugsoverlast en dronken mensen.

WAT ZIEN WE IN DE WIJK?

Overlast van rommel op straat en te hard rijden is afgenomen. Overlast van beklading van muren of gebouwen en overlast van hondenpoep is toegenomen.

De leefbaarheid in de wijk krijgt een 6,8. Dit cijfer is iets lager dan gemiddeld in de stad. Het cijfer voor veiligheid is een 6,7 te opzichte van een 6,9 voor de stad. Bewoners zijn het samenleven in de wijk positiever gaan beoordelen, maar op een aantal onderdelen scoort deze nog steeds onder het gemiddelde van Beverwijk. Zo voelen de bewoners zich minder thuis in de buurt en zijn minder tevreden over de samenstelling van de buurt.

Inwoners van het Kuenenkwartier vinden het aanpakken van geluidsoverlast en drugsoverlast het vaakst belangrijk.

BEKIJK OOK HET WIJKPROFIEL

GEVOEL VAN VEILIGHEID IN 2022

Rapportcijfer veiligheid

6,7

Rapportcijfer leefbaarheid

6,8

Veiligheidsgevoel: ‘voelt zich wel eens onveilig’

23,9%

CRIMINALITEIT

Registraties politie in 2022 (Top 3)

36

horizontale fraude*

27

vernieling c.q. zaakbeschadiging

17

diefstal van brom-, snor, fietsen

Top 3 – 2021

1.35 gevallen vernieling c.q. zaakbeschadiging
2.
30 gevallen van horizontale fraude*
3.19 ongevallen (weg)

Top 3 – 2020

1.39 gevallen van horizontale fraude*
2.30 gevallen van vernieling cq. zaakbeschadiging
3.22 ongevallen op de weg

MELDINGEN FIXI IN 2022

92

parkeeroverlast (gevaar/hinder)

76

stank/geluidsoverlast

55

caravans/campers/aanhangers/vouwwagens

Meldingen Handhaving in 2022 (Top 3)

86

Stilstaand voertuig op rijbaan

4

Te lange-/hoge voertuigen

3

Rijdend verkeer

* Horizontale fraude gaat over fraude die gericht is tegen burgers, bedrijven en financiële instellingen. Denk hierbij aan fraude met handel (bijv. marktplaatsfraude) betaalproducten (skimming en fishing), identiteitsfraude etc.

** Vermogensdelicten zijn delicten zoals woninginbraken, zakkenrollerij en diefstallen uit auto’s en vaartuigen. Daarnaast zijn er nog de overige eenvoudige diefstallen. Dit zijn diefstallen die bijvoorbeeld tijdens een verjaardagsfeestje plaatsvinden.

BELEVING OVERLAST IN 2020

63,6%

van de inwoners ervaart veel overlast in deze wijk

Verloedering

42,2%

van de inwoners ervaart overlast door rommel op straat in de buurt

73,5% in 2019

80,5%

van de inwoners ervaart overlast door hondenpoep in de buurt

69,1% in 2019

43,5%

Van de inwoners ervaart overlast door bekladen van muren of gebouwen in de buurt

Verkeersoverlast

71,5%

van de inwoners ervaart overlast door personen die te hard rijden in de buurt

58,1% in 2017

67,1%

van de inwoners ervaart overlast door parkeerproblemen in de buurt

39,6%

Van de inwoners ervaart overlast door agressief gedrag in de buurt

41% in 2019

Sociale overlast

40,9%

van de inwoners ervaart overlast door rondhangende jongeren in de buurt

31,6% in 2019

39,3%

van de inwoners ervaart overlast door drugsgebruik in de buurt

40,9% in 2019

35,8%

van de inwoners ervaart overlast door dronken mensen in de buurt

32,6% in 2019

Welke prioriteiten geven buurtbewoners aan?

Welke fysieke buurtproblemen willen bewoners als eerste aanpakken?

21,3%

van de inwoners wil parkeerproblemen aanpakken in de buurt

18,4%

van de inwoners wil te hard rijden aanpakken in de buurt

13,3%

Van de inwoners wil vervuiling van hondenpoep aanpakken in de buurt

Welke sociale buurtproblemen willen bewoners als eerste aanpakken?

7,6%

Van de inwoners wil vervuiling van hondenpoep aanpakken in de buurt

6,9

Van de inwoners wil geluidsoverlast aanpakken in de buurt

5,1%

Van de inwoners wil overlast van buurtbewoners aanpakken in de buurt

Sociale cohesie

5,6

Rapportcijfer sociale cohesie

34,4%

van de mensen geeft aan elkaar nauwelijks te kennen

57,9%

vindt dat mensen op een prettige manier met elkaar om gaan

41,1%

voelt zich thuis in de buurt

31,6%

heeft veel contact met de buurt

49,2%

is tevreden over de samenstelling van de buurt