Skip to main content

Hoe veilig is
Beverwijk?

OOSTERWIJK (EN ZWAANSMEER)

Oosterwijk en Zwaansmeer is een wijk met hoog gemiddelde aan sociale huurwoningen, met bewoners van verschillende nationaliteiten en met een hoge mate van betrokkenheid. De doorstroom is neemt toe in deze wijk. Het aantal politieregistraties is hoog in deze wijk. We zien een lichte stijging ten opzichte van 2021. De meldingsbereidheid in deze wijk is hoog.
Deze meldingen gaan voornamelijk over parkeren.

UITLEG NODIG OVER DE KAART?
In 2019 zijn wij gestart met de gebiedsgericht aanpak in Oosterwijk. Speerpunten voor veiligheid en handhaving zijn: zichtbare handhaving en ondersteunen van burgerinitiatieven, inzet van handhaving op drugsoverlast en de controle coffeeshop.

WAT ZIEN WE IN DE WIJK?

In Oosterwijk/Zwaansmeer ligt het aandeel inwoners dat zich wel een onveilig voelt met 29,1% duidelijk hoger, dan gemiddeld in Beverwijk (20%). Inwoners geven de veiligheid en de leefbaarheid in hun buurt respectievelijk een 6,6 en een 6,5. Daarmee scoort ‘leefbaarheid lager dan gemiddeld in Beverwijk.

We zien een toename van overlast door fysieke zaken zoals rommel op straat, hondenpoep en vernieling straatmeubilair. Daarnaast is er ook meer overlast van rondhangende jongeren en drugsoverlast. Toch is het aantal inwoners dat overlast ervaart iets gedaald naar 57,6% in 2021 ten opzichte van 60% in 2019. Inwoners zien graag dat de sociale overlast wordt aangepakt: de overlast van drugs en jeugd.

De sociale cohesie scoort relatief onder het gemiddelde van Beverwijk, maar het met elkaar omgaan op een prettige manier laat een sterke stijging zien van 49% in 2019 naar 53,4% in 2021.

BEKIJK OOK HET WIJKPROFIEL

GEVOEL VAN VEILIGHEID IN 2021

Rapportcijfer veiligheid

6,6

Rapportcijfer leefbaarheid

6,5

Veiligheidsgevoel: ‘voelt zich wel eens onveilig’

29,1%

CRIMINALITEIT

Registraties politie in 2022 (Top 3)

46

vernieling cq. zaakbeschadiging

32

horizontale fraude

29

diefstal van brom-, snor-, fietsen

Top 3 – 2021

1.  31 vernieling c.q. zaakbeschadiging
2.  31 Horizontale fraude
3.  23 onder invloed (weg)

Top 3 – 2020

1.  28 horizontale fraude
2.  25 vernieling c.q. zaakbeschadiging
3.  16 ongevallen op de weg

MELDINGEN FIXI 2022

54

caravans/campers/aanhangers/vouwwagens

51

parkeeroverlast (gevaar/hinder)

31

grofvuil op verharding

Meldingen Handhaving in 2021 (Top 3)

50

ov Mulder stilstaand verkeer

3

(brom-)fiets rijdend verkeer

2

overige ge-/verboden

* Vermogensdelicten zijn delicten zoals woninginbraken, zakkenrollerij en diefstallen uit auto’s en vaartuigen. Daarnaast zijn er nog de overige eenvoudige diefstallen. Dit zijn diefstallen die bijvoorbeeld tijdens ene verjaardagsfeestje plaatsvinden.

BELEVING OVERLAST IN 2021

57,6%

van de inwoners ervaart veel overlast in deze wijk

Verloedering

74,4%

van de inwoners ervaart overlast van rommel op straat in de buurt

66,9% in 2019

74,1%

van de inwoners ervaart overlast van hondenpoep in de buurt

67,2% in 2019

41,6%

van de inwoners ervaart overlast van vernieling straatmeubilair in de buurt
van de inwoners ervaart overlast door vernieling straatmeubilair

36,4% in 2019

Verkeersoverlast

59,7%

van de inwoners ervaart overlast van personen die te hard rijden in de buurt

58,3%

van de inwoners ervaart overlast van parkeerproblemen in de buurt

39,5%

van de inwoners ervaart overlast van agressief gedrag in de buurt

Sociale overlast

55,6%

van de inwoners ervaart overlast van rondhangende jongeren in de buurt

46,6%

van de inwoners ervaart overlast van drugsgebruik en -handel in de buurt

39,2%

van de inwoners ervaart overlast door buurtbewoners in de buurt

Welke prioriteiten?

Buurtproblemen als eerste aanpakken fysiek

19,2%

van de inwoners wil rommel op straat aanpakken in de buurt

16%

van de inwoners wil parkeerproblemen aanpakken

12,3%

van de inwoners wil hondenpoep aanpakken

Buurtproblemen als eerste aanpakken sociaal

7,6%

van de inwoners wil rondhangende jongeren aanpakken

5%

van de inwoners wil drugsoverlast aanpakken in de buurt

2,6%

van de inwoners wil overlast van buurtbewoners aanpakken in de buurt

Sociale cohesie

5,2

Rapportcijfer sociale cohesie

42,8%

van de mensen geeft aan elkaar nauwelijks te kennen

53,4%

vindt dat mensen op een prettige manier met elkaar om gaan

43,2

Voelt zich thuis in de buurt

29,1%

Heeft veel contact met de buurt